En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

1 juli 2023

Diskussionsfrågor


 1. Se Startsidan

  Kan punkterna 1−5 bli i koncentrerad form vart vi bör gå?


 2. Se Utgångspunkter för att diskutera skolan

  a. Är punkterna A−D rätt punkter?

  b. Är i punkten D nr 1 och nr 2 tillräckliga?

  c. Om inte, vad saknas?

  d. Låt punkten D vara lärarens uppdrag. Jämför med listan Läraren ska från Skolverket. Vilka punkter på Skolverkets lista måste strykas?


 3. Se Felen i skolan

  Är jämförelsen mellan Lars och Karin realistisk?


 4. Se Det här blir rätt

  a. Ett enda mål, är det en rimlig inställning?

  b. Ett papper på något som jag har klarat kan ju vara bra att ha, men behövs det också papper på något som jag inte har klarat?

  c. Hur kan antagningstest läggas upp för att fungera bra?


 5. Se Betyg A−F

  Där står "Att sätta betyg enligt dessa krav är inte genomförbart om läraren har mer än tio elever." Är det en överdrift?


 6. Se Nationella prov

  a. Är det en rimlig ståndpunkt att föräldrar har rätt att se sonens eller dotterns prov, kanske till och med att få ta hem en kopia av provet?

  b. Om det blir extern rättning av nationellt prov, så tillåts inte längre elevens lärare att ha det ansvaret. Hur ska vi se på en sådan utveckling?


 7. Se Läroplikt eller skolplikt?

  Vad skulle följden bli av att byta skolplikt mot läroplikt?


 8. Se Möjligt att göra redan nu

  a. Är sådan försöksverksamhet möjlig?

  b. Om inte, vilka hinder finns?

  c. Är det troligt att föräldrar och elever är intresserade?

  d. Kan den ge värdefulla erfarenheter?