En annan skola

1 juli 2023

Den mest grundläggande pedagogiska regeln är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå.

En elev har rätt att begära av skolan att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

Dessa är de viktigaste reglerna, men de följs inte.


Till sidans topp

Fem punkter för en annan skola

 1. Från sju års ålder och en tid framåt gäller sammanhållet, lekfullt och inga betyg. Efter en tid, beroende på elevens mognad, erbjuder skolan i olika ämnen kurser: Lätt kurs, Svår kurs, Extra Svår kurs.
  Elev och föräldrar väljer.

 2. Inga graderade betyg. Efter kursen sätts bara betyget Godkänd, eller inget betyg alls.

 3. Antagningstest till gymnasium.

 4. Antagningstest till högskola.

 5. Skolan ska vara öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll, även på sommaren.

Punkterna 1−4 löser flera problem:

 • Varje elev i rummet får passande genomgångar, exempel och övningar.

 • Läraren vet på vilken nivå lektionen bör läggas.

 • Läraren har bara en enda gräns att dra: Godkänd. Var gränsen går framgår av kursplan, läroboken med dess exempel och övningar samt lärarens undervisning. Det blir möjligt för lärare, föräldrar och elev att bli överens.

 • Ingen betygsinflation.

 • Det är mottagarna efter grundskolan och gymnasiet som vet bäst hur kraven bör se ut.

Punkt 5: Varför ska en så viktig sak som skolan ha sämre öppettider än elektronikvaruhusen?

Programmet tar många år att genomföra, men detta ska inte hindra oss från att börja arbetet.


Till sidans topp

Fortsätt läs

Läs mer i Skolan nu och i framtiden.

Där finns också Diskussionsfrågor.

Vi hoppas att elever, föräldrar, lärare och rektorer tar till sig tankarna som finns här och går vidare med dem.

Elever och rektorer bör gå till en sida om försöksverksamhet.


Till sidans topp

Notiser

Nytt år
1 januari 2023

"Låt elever utvecklas individuellt"
Precis! En artikel i Nya Dagbladet.
28 december 2021

Lärare pressas om betyg
Tidningen Skolvärlden redovisar en undersökning.
12 december 2021

Betyg bra för barn?
Debatt i Aftonbladet januari 2021.
5 april 2021