En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

30 juni 2023

Läraren ska

Under Utgångspunkter för att diskutera skolan sätter vi i punkt D upp 1 och 2. Jämför med vad några på Skolverket begär av lärarna.

Läroplan för gymnasieskolan

Där hittar vi under 2 Övergripande mål och riktlinjer en bit ned:

Läraren ska


Ingen lärare klarar detta. Listan är löjlig.

Och då har författarna glömt att dessutom ska läraren sätta graderade betyg och vara beredd att försvara dessa.

Jämför alltså med Utgångspunkter för att diskutera skolan, punkt D. Låt skolans uppdrag betyda lärarens uppdrag.