En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

1 juli 2023

Felen i skolan

Felen i skolan är så kallade systemfel, alltså stora fel som finns i grunden.

Två stora fel:

Åldersgruppering med timplaner

1. Vad är felet?

I klassrummet finns 30 jämnåriga men olika elever med samma timplan. När läsåret är slut har läraren med hjälp av diverse prov sorterat dem i betygen A−F.

En besökare från en annan planet, som inte har vant sig vid hur vi gör, undrar vad som är huvuduppgiften. Är den att utveckla människor eller är den att sortera dem?

Felet är att vi alltför litet bryr oss om att människor är olika. Därmed går vi emot en viktig pedagogisk regel.

Den mest grundläggande pedagogiska regeln är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå.


2. En jämförelse

Du lyssnar på en skiva med en musiker i toppklass som kanske spelar violin eller piano. Med skivan finns lite information om den som spelar. Där kan stå att han eller hon gick i lära hos den eller den berömda professorn. Man kan omöjligt tänka sig att den läraren inledde undervisningen på en nivå över elevens, eller under elevens. Läraren började naturligtvis där eleven befann sig, och sedan följde utveckling. Men i vår vanliga skola görs det inte så. Den pedagogiska regeln ovan är grundläggande, men den tillämpas inte.

Eller det kanske är du som ska börja ta pianolektioner. Då väntar du dig säkert att den nya läraren ska börja med att försöka pejla in var du står så att ni startar på en nivå som fungerar. Från den nivån kan du sedan växa.

Tänk nu på steget från grundskolans högstadium till gymnasiet. Då kommer elever med betyg från E till A. Det är ju orimligt att sätta dem i samma grupp och sedan köra samma kurs. Det kan helt enkelt inte gå bra.


3. Nuvarande betygen F och B

Betyget F är underkänt. Det är onödigt att få F. Den som får F har troligen inte haft någon lärare, och då menar vi en lärare på elevens nivå. Lektionernas genomgångar och exempel har inte fungerat.

Betyget B är det näst högsta betyget. Sannolikt skulle många som får B kunnat få A i stället, om de hade haft en lärare på den nivån.

En elev har rätt att begära av skolan att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.


4. Hur ska läraren göra?

Med 30 olika elever, på vilken nivå ska läraren lägga undervisningen? På en låg nivå för att inte köra över någon? Men då kan han eller hon få emot sig vissa elever, vilka kräver att bli lotsade till det högsta betyget.


5. En till viktig sak

Skolan måste göra allt för att unga ska utvecklas till självständiga människor.

Med nuvarande system är risken ganska stor att det är för svår nivå och för få timmar, eller tvärtom. Meningen är att elev och föräldrar ska acceptera detta, eftersom skolan alltid har fungerat på det här sättet.

Men nu har skolan möjlighet att göra en bra ändring inför framtiden. Det går erbjuda olika svårighetsnivåer som eleven kan välja. Förhoppningsvis bidrar en sådan erfarenhet till att han eller hon senare i livet letar efter självständiga vägar.

Graderade betyg

1. Betygen nu − Lars och Karin
  • Hemma har Lars eget rum. Han har en storasyster som studerar på universitetet och hjälper honom med matematik och fysik, och han har en mamma som hjälper honom med engelskan. När han var nio år kunde han med pappans hjälp skriva egna små datorprogram i programspråket Basic.

  • Hemma hos Karin ser det annorlunda ut. Hon delar rum med det äldsta av två yngre syskon, vilka allmänt är ganska störande. Ingen i familjen kan hjälpa henne med något, utan tvärtom är det hon som måste hjälpa till med saker och ting.

Lars får bättre betyg och kommer in på önskat program på högskolan, men Karin kommer inte in.

Vi vet inte, men Karin kanske är den som skulle klara utbildningen på högskolan bättre. Se också 2. Examen och antagningstest.


2. Mer om graderade betyg
  1. Utbildning för vidare kulturarv. Dit räknas inte bara sådant som historia och matematik, utan även modernare saker som svetsteknik och programmering. De graderade betygen sätter läraren i svåra situationer långt från hans eller hennes önskan att föra vidare kulturarv.

  2. I världen utanför skolan kan en chef förväntas ge ett omdöme om en anställd som slutar, men den chefen har det lättare än en lärare med över hundra elever.

  3. En jämförelse. Skaffa Körkort B? Den utbildningen innehåller trafiksäkerhet och har alltså viktiga mål, men den har varken timplaner eller graderade betyg.


Tillbaka