En annan skola

Skolan − nu och i framtiden

 

Sidan har utvecklats. Ändringar visas eventuellt här.


Utgångspunkter för att diskutera skolan

För att få diskussionen om skolan på rätt spår kan man utgå från följande punkter. Hör gärna av dig med brev eller mejl om du har synpunkter på det. Se Kontakt.

 1. Den mest grundläggande pedagogiska regeln är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå.

  Här brister det i nuvarande skolsystem.

 2. Vad en elev kan begära av skolan är att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

  Alla sidor ska dock inte skolan hjälpa till med.

 3. Allt måste göras för att unga ska utvecklas till självständiga människor.

  Elev och föräldrar bör få välja Lätt, Svår eller Extra Svår kurs. Eleven får inflytande över sin utbildning. Den erfarenheten kan vara värdefull på vägen till att våga vara en självständig människa.

  Den här punkten går utanför skolan och går mycket långt. Det är självständiga människor som kan rädda demokratin.