En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

14 december 2021
Något redigerad 1 juli 2023

Utgångspunkter för att diskutera skolan

För att få diskussionen om skolan på ett användbart spår kan man utgå från punkterna A−D. Hör gärna av dig med brev eller mejl om du har synpunkter på det. Se Kontakt.

 1. Den mest grundläggande pedagogiska regeln är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå.

  En gång fanns uppsatt på väggen i ett kontor på en skola ett papper med samma betydelse men antagligen uttryckt lite annorlunda. Där fanns också namnet Søren Kierkegaard.

  Søren Kierkegaard, 1813−1855, var en inflytelserik dansk författare, filosof och teolog. Han var säkert varken den förste eller ende som har uttryckt denna tanke eftersom den är självklar.

  Tanken är självklar för varje hänsynsfull person som ska förklara en sak för någon annan. Den är självklar men används inte för skolans organisation!

 2. En elev har rätt att begära av skolan att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

  Därför behövs Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs. Elev och föräldrar väljer. Efter kursen sätts bara betyget Godkänd, eller inget betyg alls.

  Alla sidor ska dock inte skolan hjälpa till med.

 3. Allt måste göras för att unga ska utvecklas till självständiga människor.

  Elev och föräldrar bör få välja Lätt, Svår eller Extra Svår kurs. Eleven får inflytande över sin utbildning. Den erfarenheten kan vara värdefull på vägen till att våga vara en självständig människa.

  Den här punkten går utanför skolan och går mycket långt. Det är självständiga människor som kan rädda demokratin.

 4. Precisera skolans uppdrag.
   

  Skolans uppdrag bör vara:

  1. Föra vidare färdigheter, kunskaper och kulturarv, nya och gamla.

  2. Efter kurser kunna utfärda Godkänd-bevis.

  För närvarande använder skolan mycket energi till prov som ska ge graderade betyg A−F. Många föräldrar och elever tycks anse att skolans viktigaste uppdrag är att eleven får betyg som gör att han eller hon kan komma vidare.

  Vi måste ändra på detta, och både elever och lärare far illa av nuvarande system. I stället bör ofta antagningstest avgöra om det går komma vidare.

  Skolan bör avsäga sig uppdraget att sätta graderade betyg. Den därmed frigjorda energin flyttas till punkt 1.


  Det är också en del annat som skolan måste avsäga sig för att lärarna ska orka. Se vad några på Skolverket anser att läraren ska.