En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

20 januari 2021

Du kan skriva ut innehållet nedan på en A4-sida. Hämta här. PDF.

Det finns ett flygblad om detta. Två sidor A5.

Möjligt att göra redan nu

Är du skolelev och inte kan vänta många år på en bättre skola? Här är tankar som du kanske kan försöka göra något av.

 1. Försöksverksamhet med Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs

  Tala med skolans ledning om det finns möjlighet för skolan att ansöka om att i något ämne få starta försöksverksamhet med Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs.

  Om skolan får starta sådan försöksverksamhet kan det bli så här:

  1. Lätt kurs. Du får en lärare som hela tiden utgår från den nivån. Om du får Godkänt på kursen, så översätter läraren ditt Godkänt till betyget E. En provisorisk lösning så länge det finns graderade betyg.

   Svår kurs. Du får en lärare som hela tiden utgår från den nivån. Om du får Godkänt på kursen, så översätter läraren ditt Godkänt till betyget C. En provisorisk lösning.

   Extra Svår kurs. Du får en lärare som hela tiden utgår från den nivån. Om du får Godkänt på kursen, så översätter läraren ditt Godkänt till betyget A. En provisorisk lösning.

  2. Du kan inte få betyget "underkänt" eller "icke godkänt". Något sådant betyg sätts inte. Bara Godkänt, eller inget betyg alls, men med följande undantag:

   Vid icke fullt Godkänt kan läraren:
   − i Svår kurs sätta betyget D;
   − i Extra Svår kurs sätta betyget B.

  3. Om du inte får Godkänt kan du tentera.

  4. Du kan också tentera för ett högre betyg.

  5. Försöksverksamhet betyder också att i det här ämnet ingår inte Nationellt prov.

   Varje kurs − Lätt, Svår, Extra Svår − får eget prov. Då blir det möjligt att testa grundligare i varje kurs.

   Till exempel ska elever i Lätt kurs inte behöva se uppgifter som är svåra eller extra svåra, utan i stället får de fler egna uppgifter.

   Statens Skolinspektion får komma till skolan och granska hur allting sköts.

 2. Försöksverksamhet med
  antagningstest

  Går du i grundskolan? Diskutera med en gymnasieskola om den kan söka tillstånd att starta försöksverksamhet med antagningstest, och kanske intervju och/eller preparandkurs, till något av dess program.

  Går du i gymnasiet? Diskutera med en högskola om den kan söka tillstånd att starta liknande försöksverksamhet.