En annan skola

Skolan − nu och i framtiden

 

Sidan har redigerats, senast 24 juni 2020.


Läroplikt eller skolplikt?


Följande punkter bör alltså genomföras:

  1. Kurser, i stället för åldersgruppering.
    Lätt kurs, Svår kurs, Extra Svår kurs.
    Elev och föräldrar väljer.

  2. Inga graderade betyg. Efter kursen sätts bara betyget Godkänd, eller inget betyg alls.

  3. Antagningstest till gymnasium.

  4. Antagningstest till högskola.

  5. Skolan ska vara öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll, även på sommaren.

Beslut om dessa punkter kommer troligen att stödjas av en majoritet elever och föräldrar.


Och sedan − läroplikt i stället för skolplikt?

Körkort

Man kan lära sig bilkörning privat och behöver inte gå till en körskola. När man har lärt sig måste man dock genomgå prov. Samma sätt att se på saken bör gälla den vanliga skolan.


Men en sak i taget

Först måste beslut tas om de fem punkterna och en tidsplan för förberedelser och genomförande, och vi bör ha kommit en bit i förberedelser och genomförande. Det kan bli för rörigt annars. Läroplikt i stället för skolplikt är en önskvärd reform, men den diskussionen kommer att behöva en stor egen plats.