En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

24 juni 2023

Läroplikt eller skolplikt?

Följande punkter bör alltså genomföras:

  1. Från sju års ålder och en tid framåt gäller sammanhållet, lekfullt och inga betyg. Efter en tid, beroende på elevens mognad, erbjuder skolan i olika ämnen kurser: Lätt kurs, Svår kurs, Extra Svår kurs.
    Elev och föräldrar väljer.

  2. Inga graderade betyg. Efter kursen sätts bara betyget Godkänd, eller inget betyg alls.

  3. Antagningstest till gymnasium.

  4. Antagningstest till högskola.

  5. Skolan ska vara öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll, även på sommaren.

Beslut om dessa punkter kommer troligen att stödjas av en majoritet elever och föräldrar.

Och sedan − läroplikt i stället för skolplikt?

Körkort

Man kan lära sig bilkörning privat och behöver inte gå till en körskola. När man har lärt sig måste man dock genomgå prov. Samma sätt att se på saken bör gälla den vanliga skolan.

Men en sak i taget

Det viktigaste är att den vanliga skolan blir så bra att föräldrar och elever gärna söker sig dit.

Samtidigt ska man se det så att föräldrar har större rätt till barnen än vad samhället har. Därför bör det vara läroplikt i stället för skolplikt. Detta blir en önskvärd reform, men den diskussionen behöver en egen plats. Först alltså, sätt igång med att omvandla den vanliga skolan.