En annan skola


Nyheter och kommentarer


Till meny

12 december 2021

Lärare pressas om betyg

Tidningen Skolvärlden redovisar en undersökning som visar att det är vanligt att lärare utsätts för press från vårdnadshavare och chefer för att sätta högre betyg.

Se artikel i Skolvärlden 5 december 2021.

För att hjälpa lärarna måste skolan organiseras om. Inför Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs. Elev och föräldrar väljer. Det enda läraren delar ut efter kursen är ett bevis för Godkänd, eller inget betyg alls.

Läs om ett enda mål för eleven och läraren.

Den nödvändiga förändringen av skolan kommer dock att ta många år. Fram till dess bör en skola kunna ansöka hos Skolverket om att i ett eller flera ämnen få bedriva försöksverksamhet.