En annan skola


Skolan nu och i framtiden


Till meny

Kontakta en riksdagsledamot

Vi bör hjälpa till så att det läggs fram förslag i riksdagen om steg i riktning till en radikal skolreform:

Motioner som kan leda framåt

I riksdagen hoppas vi att någon eller några skriver motioner om:

 1. Grupp som går vidare med dessa tankar

  Riksdagen bör tillsätta en grupp med en person från varje parti, personer som är intresserade av att gå vidare med tankarna som finns här. Detta utanför riksdagens vanliga utbildningsutskott. Gruppen bör knyta till sig lika många från samhället utanför riksdagen.

  Gruppens första uppgift föreslås bli att starta en webbplats för material. Dit ska kunna sändas för publicering artiklar från skoldebatten på 1970-talet och senare, samt litteraturtips och nya diskussionsinlägg.

 2. Möjlighet till försöksverksamhet
  1. Det bör bli möjligt för grundskolor och gymnasieskolor att starta försöksverksamhet med Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs.

  2. Det bör bli möjligt för gymnasieskolor och högskolor att starta försöksverksamhet med antagningstest.

  Se mer här om hur försöksverksamhet kan se ut.

Hur går det till i riksdagen?

Ta reda på hur det går till i riksdagen, från en idé till att en riksdagsledamot, eller flera tillsammans, skriver en motion som riksdagen får ta ställning till.

Du kan kontakta en riksdagsledamot. Här hittar du kontaktuppgifter.