En annan skola


Nyheter och kommentarer


Till meny

1 januari 2023


Nytt år

Nu är det år 2023.

Vi hoppas att tankarna här får fäste hos fler och att det blir början på en stor och nödvändig omvandling av skolan.

Speciellt hoppas vi att möjlighet till försöksverksamhet prövas.