En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

11 januari 2022


Nytt år

Går det säga "Gott" Nytt År?

Det beror på. "Gott" betyder att vi har förhoppningar om vad som ska komma under det nya året. Kan vi ha det när det gäller skolan?

Vi kan inte räkna med några stora och bra förändringar på ett års sikt, men vi hoppas att någon eller några skolor i något eller några ämnen söker tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet som utgår från en av de viktigaste reglerna:

En elev har rätt att begära av skolan att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

Dessutom, låt en elev bara få papper på vad han eller hon har klarat. Papper på vad han eller hon inte har klarat behövs inte.

Läs här om hur sådan försöksverksamhet kan se ut.