En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

6 januari 2021


Nytt år

Året 2021 börjar. Vi hoppas för alla elevers och föräldrars skull att arbete för en annan skola tar steg framåt.

Det blev stor uppmärksamhet förra året kring att skolors betyg betraktades som affärshemlighet. Se en kommentar här om den saken.

En tillfällig lösning från 1 juli 2021 kan göra statistik om skolor offentlig igen fram till 1 juli 2023. Utbildningsminister Anna Ekström räknar med att man fram till dess har hittat en långsiktig lösning.

En artikel i tidningen Skolvärlden 28 oktober 2020 berättar om det.

Ett förslag från regeringen är ute på remiss till och med 18 januari 2021.