En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

2 september 2020


Betygen blir affärshemlighet

Skolors betyg betraktas numera som affärshemlighet! I en debattartikel 30 augusti i Svenska Dagbladet kritiserar sexton forskare det nya läget:
En hemlig skola röjer det orimliga

Läs information hos Skolverket.