En annan skola


Opinion och debatt


Till meny

Aftonbladet

Marknadsskolan är ett hot mot valfriheten
Annika Hirvonen, Hanna Klingborg, Karin Pleijel, Karin Thomasson, Marcus Friberg, Richard A. Åkesson, samtliga (MP)
5 april 2021

Engelskspråkiga skolor förstör svenska språket
Hai Phuong Tran
4 april 2021


Att ta bort betyg har skadat svenska skolan
Barbara Bergström, slutreplik
13 januari 2021

Lyssna på forskningen − betyg skadar unga
Majsa Allelin, replik
12 januari 2021

Flumskolan har fel − betyg är bra för barn
Barbara Bergström
10 januari 2021