En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

25 september 2019


Förslag från Skolverket om nya kurs- och ämnesplaner

Reviderade kurs- och ämnesplaner föreslås. Bråttom är det. Remisstid fram till 23 oktober. Sedan lämnas förslag till regeringen, och nya kurs- och ämnesplaner kan komma att gälla hösten 2020.

Läs hos Skolverket om förslag till nya kurs- och ämnesplaner här.

Läs Skolverkets pressmeddelande 25 september 2019.

Se också här Skolan − nu och i framtiden.