En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

16 augusti 2019


Intervju med utbildningsministern

I Dagens Nyheter 15 augusti 2019 finns en intervju med utbildningsminister Anna Ekström.

Förslag om ändringar av kursplaner och kunskapskrav kommer hösten 2019 och de kan komma att införas från hösten 2020.

Artikeln: Betygssystemet görs om – ska bli mer rättvist och begripligt

Se också information från Skolverket.