En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

16 augusti 2019


Skolverket reviderar kursplaner

Förslag presenteras 25 september 2019

Skolverket skriver:

Syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och att kunskapskraven ska ge ett bättre stöd för betygssättning. Den 25 september presenterar vi våra förslag.

Under 2019 tar vi fram förslag på reviderade kursplaner i grundskolan, sameskolan och merparten av specialskolans kursplaner [...]. Vi tar även fram förslag på vissa ämnesplaner på gymnasial nivå. Förslagen utgår från de riktlinjer som vi presenterade och tog in synpunkter på under januari 2019. De reviderade kurs- och ämnesplanerna planeras att träda i kraft inför höstterminen 2020, förutsatt att regeringen fattar beslut om det.

Det vi vill åstadkomma med revideringen är bland annat att:

  • Tydligare betona faktakunskaper i kurs- och ämnesplaner där det behövs.

  • I högre grad anpassa kurs- och ämnesplanerna efter ämne, stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning.

  • Tydliggöra progressionen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika gymnasiekurserna i ett ämne.

  • Göra kunskapskraven mindre omfattande och detaljerade.

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna