En annan skola

 

Välkommen

28 mars 2020

 

En stor omvandling av skolan från grunden behövs

Den mest grundläggande pedagogiska regeln är att i kontakten mellan lärare och elev måste samtal, diskussion och exempel utgå från elevens nivå. Skolans nuvarande organisation bryter mot den regeln.

Ett program för en bättre skola kan sammanfattas i följande punkter:

  1. Kurser, i stället för åldersgruppering.
    Lätt kurs, Svår kurs, Extra Svår kurs.
  2. Bara betyget Godkänd efter en kurs.
  3. Antagningstest till gymnasium.
  4. Antagningstest till högskola.
  5. Skolan ska vara öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll, även på sommaren.

Läs mer här: Skolan − nu och i framtiden

Flygblad

Bild flygblad

Du kan se båda sidorna av flygbladet här och läsa en pdf-fil. Sedan kan du hämta, skriva ut och sprida.

 

 

 

Den här webbplatsen är ganska ny. Dess uppgift är att visa vägen bort från en skola som är ett evigt krisområde och visa vägen till något annat och bättre.

  • Om du har varit här förut kanske du behöver uppdatera sidor som du tittar på.

  • Om du upptäcker något som inte fungerar, t.ex. en länk, så meddela gärna det. Se Kontakt.

Samtalsöppnare på bussen

Bild kort 9 cm x 6 cm fram

Bild kort 9 cm x 6 cm bak

− Här får du, säger du till personen som sitter bredvid dig i bussen. Du håller fram ett inplastat kort 9 cm x 6 cm.
− Vad är det?
Förklara, och ett samtal kan vara igång. Men var inte påstridig.

Du kan tillverka sådana kort och sedan alltid ha några i en plastficka format A7 i fickan.

Allt om hur du gör finns här.