En annan skola

Skolan − nu och i framtiden

 

Sidan har redigerats något, senast 5 maj 2020.


Möjligt att göra redan nu

Är du skolelev och inte kan vänta många år på en bättre skola? Här är tankar som du kanske kan försöka göra något av.

 1. Försöksverksamhet med Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs

  Tala med skolans ledning om det finns möjlighet för skolan att ansöka om att i något ämne få starta försöksverksamhet med Lätt kurs, Svår kurs och Extra Svår kurs.

  Om skolan får starta sådan försöksverksamhet kan det bli så här:

  • Om du väljer Lätt kurs får du en lärare som hela tiden utgår från din nivå. Om du får Godkänt på kursen, så översätter läraren ditt Godkänt till betyget E. En provisorisk lösning så länge det finns graderade betyg.
  • Om du väljer Svår kurs får du även då en lärare som hela tiden utgår från din nivå. Om du får Godkänt på kursen, så översätter läraren ditt Godkänt till betyget C. En provisorisk lösning.
  • Om du väljer Extra Svår kurs får du även då en lärare som hela tiden utgår från din nivå. Om du får Godkänt på kursen, så översätter läraren ditt Godkänt till betyget A. En provisorisk lösning.
  • Om du inte får Godkänt får du tentera.
  • Du kan också tentera för ett högre betyg.
  • I försöksverksamheten ska ingå att i det här ämnet ingår inte Nationellt prov. Statens Skolinspektion får komma till skolan och granska hur allting sköts.
 2. Försöksverksamhet med antagningstest

  Går du i grundskolan? Diskutera med en gymnasieskola om den kan söka tillstånd att starta försöksverksamhet med antagningstest, och kanske intervju och/eller preparandkurs, till något av dess program.

  Går du i gymnasiet? Diskutera med en högskola om den kan söka tillstånd att starta liknande försöksverksamhet.