TillbakaÄndringar


13 oktober 2021

I höger kolumn under rubriken "Inga graderade betyg − mottagaren testar" har punkt 1 utvecklats mycket och punkt 2 lätt redigerats.


19 september 2021

Den här regeln ...

Vad en elev kan begära
av skolan är att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.

... ser nu ut så här.

En elev har rätt att begära av skolan att han eller hon får hjälp att utveckla sina svaga eller starka sidor, svaga för någon, starka för någon annan.


25 april 2021

I början av vänster kolumn har tillkommit punkten "2. En jämförelse".Tillbaka