En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

4 april 2020
Redigerat senast 18 september 2021


Nya kunskapskrav

I december 2019 fick regeringen förslag från Skolverket till ändringar i bland annat kunskapskrav.

I det här nya förslaget finns dock grundläggande problem kvar.

För att se en del av det nya förslaget, gör så här:

Gå till Kunskapskrav i matematik, slutet av årskurs 9.

Där finns en rubrik:

Ändringar kommer hösten 2022

Klicka på länken "Nya kunskapskrav hösten 2022".