En annan skola

Nyheter och kommentarer

 

4 april 2020
Redigerat 2 september


Nya kunskapskrav

I december 2019 fick regeringen förslag från Skolverket till ändringar i bland annat kunskapskrav. Ändringar kan komma att genomföras hösten 2021.

I det här nya förslaget finns dock grundläggande problem kvar.

För att se en del av det nya förslaget, gör så här:

Gå till Kunskapskrav i matematik, slutet av årskurs 9.

Där finns en rubrik:

Ändringar kommer hösten 2021

Klicka på länken "Nya kunskapskrav hösten 2021".